امروز یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۹:۵۴

کارمند فروش


نوع شغل

ترجیحا مکانیک

لیسانس

0 سال

هر دو

1 نفر

0 ریال

تمام وقت

1396/05/29

1397/12/29

محل شغل

Iran

تهران

تهران

بلوار آفریقا

88784687